Fame Flit

Shady Apollo Zorrero

Fame Flit

Shady Apollo Zorrero

ANTERIOR
PRÓXIMO

Garanhões

Fame Flit

Nome: Fame Flit
Nascimento: 20/12/2016
Pai: Dash Ta Fame
Mãe: Milos Heart Of Gold
Avô paterno: First Down Dash
avô materno: Fire Water Flit

Shady Apollo Zorrero

Nome: Shady Apollo Zorrero
Nascimento: 21/12/2008
Pai: El Shady Zorrero 

Mãe: Apolo Streaker SLN
Avô paterno: Shady Leo
Avô materno: Apollo VM